ÉP KIM KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG CAO

Kỹ thuật sử dụng trong in ấn để logo, biểu tượng, phần chữ, một phần hình ảnh… muốn nhấn mạnh có bề mặt ánh kim loại đủ màu trên mặt giấy. Mục đích làm cho ấn phẩm được nổi bật hơn. Những phần tử được ép kim trên ấn phẩm tạo nhiều sự thu hút,…