fbpx

CARD VISIT – ÉP KIM GIA CÔNG

Card visit ép kim màu nhủ đỏ trên giấy mỹ thuật

Card - danh - thiep - in - giay - my thuat

IN ÉP KIM TRÊN BÌA LỊCH TẾT – KHÁNH TREO – LỊCH ĐỂ BÀN – AGENDAR

Ep-kim-gia-cong-bia-lich-tet-2020

Ep-kim-gia-cong-bia-lich-tet-2020

KHUÔN KẼM ÉP KIM CHẤT LƯỢNG DÙNG CHO MÁY ÉP KIM THUỶ LỰC .

KHUON - EP -KIM

Bang-Gia-khuon-ep-kim

ÉP KIM TRÊN THIỆP CƯỚI – THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH

mau-thiep-ep-kim-dep-la-2019

mau-thiep-ep-kim-dep-la-2019

KHUÔN BẾ ÂM DƯƠNG

Khuon-be-am-duong

Khuon-be-am-duong

NHỦ ÉP KIM

nhủ ép kim

nhủ ép kim

GIA CÔNG IN ÉP KIM BÌA SỔ DA SIMILI (Bằng Cấp, Menu, Chứng Chỉ Nghề)

Bia-da-simili-bang-tot-nghiep-ep-kim

Bia-da-simili-bang-tot-nghiep-ep-kim

KHUÔN ÉP KIM

Tieu-chi-lam-khuon-ep-kim-dep-re

Tieu-chi-lam-khuon-ep-kim-dep-re

MÁY ÉP KIM & CÁCH SỬ DỤNG

Cach-dung-may-ep-kim-co-ban-cho-nguoi-moi

Cach-dung-may-ep-kim-co-ban-cho-nguoi-moi

Các Loại Máy ép kim – Máy ben thủy lực

Các loại máy ép kim

may-ep-kim-EK60

Ép kim gia công trên card visit – Danh thiếp

DANH THIẾP IN OFFSET + ÉP KIM

QUY TRÌNH ÉP KIM BẰNG MÁY BEN DẦU

CARD VISIT BẰNG GIẤY MỸ THUẬT + ÉP KIM

0965191867